“Historicizing the Criminalisation of Romani People: Pavel Baloun, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů Od První Republiky Až Po Prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Prag: Scriptorium 2022”. S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation., vol. 11, no. 1, May 2024, pp. 153-7, https://doi.org/10.23777/sn.0124/rev_vshm01.