“Historicizing the criminalisation of Romani people: Pavel Baloun, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Prag: Scriptorium 2022”. (2024) S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation, 11(1), pp. 153–157. doi:10.23777/sn.0124/rev_vshm01.