Historicizing the criminalisation of Romani people: Pavel Baloun, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Prag: Scriptorium 2022. (2024). S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation., 11(1), 153-157. https://doi.org/10.23777/sn.0124/rev_vshm01