(1)
Historicizing the Criminalisation of Romani People: Pavel Baloun, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů Od První Republiky Až Po Prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Prag: Scriptorium 2022. SIMON 2024, 11 (1), 153-157. https://doi.org/10.23777/sn.0124/rev_vshm01.