[1]
2024. Historicizing the criminalisation of Romani people: Pavel Baloun, „Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Prag: Scriptorium 2022. S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 11, 1 (May 2024), 153–157. DOI:https://doi.org/10.23777/sn.0124/rev_vshm01.